SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY 

Kurs dla SIP zgodnie z ustawą o Społecznej Inspekcji Pracy

Kurs kończy się z wydaniem Certyfikatu z numerem certyfikacji umieszczanym na pieczątce Inspektora.

Kurs adresowany jest do:

- Nowo wybranych SIP

- Osób, które pełnią tę funkcję jednak nie posiadają kwalifikacji potwierdzonych Certyfikatem

- Osób pełniących funkcję przedstawicieli pracowników w zespołach powypadkowych, komisjach bezpieczeństwa i innych

- Wszystkich zainteresowanych tematem i chcących poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe

Tematyka kursu obejmuje m.in:

- Podstawowe informacje z zakresu Prawa Pracy

- Wypadki przy pracy, postępowanie

- Zagadnienia funkcjonowania SIP

- Zadania, funkcje, uprawnienia SIP

- Ochrona Przeciwpożarowa

- Ocena Ryzyka Zawodowego

- Pierwsza Pomoc

- Dokumentacja 

Czas trwania kursu: 30h


Cena: 299 zł

Instytut MED-ANEST

ul. ks. K. Józefiaka 4; 64-800 Chodzież
Kontakt w godzinach: Pn-Pt 9-17
 Tel. 67 348 25 43      Fax. 67 348 25 71 
Tel. kom. 516 123 999        biuro@med-anest.pl